10

Psycholog szkolny

Godziny pracy psychologa szkolnego

PSP nr 6 w Nowej Soli, kierując się troską o prawidłowy rozwój psychoemocjonalny uczniów oraz wyrażając chęć wspierania rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i  w rozwiązywaniu różnych problemów okresu dorastania, zapewnia pomoc psychologiczną. Z pomocy psychologicznej mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.