10

O szkole

PSP jest oczywiście dla nas szkołą wyjątkową, jak wyjątkowi są nasi obecni i byli uczniowie i uczennice.

 Uczniowie od I klasy mogą się uczyć jednego (lub dwóch) języka obcego w sali językowej. Do wyboru są: j. angielski, j. francuski, j.niemiecki.
 Szkoła posiada pracownię komputerową wyposażoną w komputery klasy IBM PC z systemem Windows, sieć lokalną i dostęp do internetu.
 Uczniowie o zainteresowaniach artystycznych mają możliwość rozwijania swoich możliwości na zajęciach dodatkowych.
 Uczniom o zainteresowaniach humanistycznych proponujemy dodatkowe zajęcia rozszerzające wiedzę z historii, języka polskiego, teatru i filmu.
 Do dyspozycji uczniów jest sala gimnastyczna, boiska do koszykówki i piłki nożnej. Gra w piłkę nożną cieszy się wśród uczniów dużym powodzeniem. Dowodem są puchary i dyplomy zdobyte podczas międzyszkolnych imprez sportowych.
 Pedagog szkolny pomaga uczniom rozwiązywać indywidualne problemy.
 Zajęcia prowadzi również Świetlica socjoterapeutyczna Świetlica socjoterapeutyczna
 Jest również biblioteka z możliwością skorzystania z kserografu.
 W czasie przerw międzylekcyjnych można posłuchać muzyki prezentowanej przez uczniów z radiowęzła szkolnego.
 współpraca z Francją
 Szkolny Klub Europejski
 Edukacja ekologiczna Ekologia
 Przyjaciele św. Franciszka Św. Franciszek   W strukturze szkoły działają następujące organy:
 Rada Szkoły, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Pedagog Szkolny, Samorząd Uczniowski.
 Działają także związki zawodowe pracowników szkoły i organizacje młodzieżowe.